FTP beregning

Basis for Watt – træning – FTP

Søjle 1 er mænd – søjle 2 er kvinder

Find dit træningsniveau – cykling pr. uge

Find din alder (står med rødt)

Find i vægt (står med grønt)

Så har du dit beregnede FTP – tal, som kan sættes ind i watt-beregneren.

 

FTP beregner