BI Body Bike instruktør team

Heidi Munkgaard Schmidt, mobil 2269 2470

Ulla Tronborg Nielsen, mobil 2647 0373

Kris Reher, mobil 5041 5333

Morten Vilhelm, mobil 5072 7821